card

Where science meets business.

 • Image

  Монголчуудын үндэсний үнэт зүйлийн судалгааны тайлан

 • Image

  Хэрэглэгчид танай брэндийн логог хэр сайн мэддэг вэ?

 • Image

  Хувийн хэвшлийн "АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ"-ыг тодорхойлох судалгаа

 • Image

  Коронавирусын үед бидэнд шинэ ажлын арга барил, ур чадвар эзэмших шаардлага тулгарч байна

 • Image

  Gen Z-үүд улстөрчдийг таньдаг уу?

 • Image

  Постер сурталчилгааны материал бэлтгэх зөвлөмж

 • Image

  Орчин үeийн маркeтингийн чиг хандлага, Хямралын үeийн оновчтой бодлого

 • Image

  Brainfluence номноос

 • Image

  Шүүгч нар авлига авдаг уу? Тийм

 • Image

  Ажлын байран дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын судалгаа-2020

 • Image

  Аксиом нийтлэл

 • Image

  Зулзаган улстөрч нарт өгөх маркетингийн зургаан зөвлөгөө

 • Image

  КОВИДОНОМИКСИЙН ЗААЖ БУЙ ЗУРГААН БИЗНЕС СУРГАМЖ

 • Image

  Улс төрөө орхиод эдийн засаг дээрээ эр зориг гаргаач гэж гишүүдээс гуймаар байна.

 • Image

  COVID-19 цар тахлын үеийн хүний нөөцийн удирдлагын сорилт, туршлага сургамжууд

 • Image

  ХААН Банк , ХАС Банкны "Интернэт банк" үйлчилгээний аль нь хэрэглэхэд хялбар вэ?

 • Image

  Шинэ жилийн мэндчилгээ

 • Image

  How (Soccer fan vs Non soccer fan) watch soccer?

 • Image

  Санчир гарагийн зочин

 • Image

  Э.Оюунболд мэдэгдэл

 • Image

  Багш түрүүлж уншаад оюутнуудад ярьдаг систем нурж унасан

 • Image

  Брэндийн холбоос

 • Image

  Түүнтэй болзох уу