card

Бид хэн бэ?

Судалгааны ажлууд

Image

Монголчуудын үндэсний үнэт зүйлийн судалгааны тайлан

Image

Хэрэглэгчид танай брэндийн логог хэр сайн мэддэг вэ?

Image

Хувийн хэвшлийн "АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ"-ыг тодорхойлох судалгаа

Image

Коронавирусын үед бидэнд шинэ ажлын арга барил, ур чадвар эзэмших шаардлага тулгарч байна

Image

Gen Z-үүд улстөрчдийг таньдаг уу?

Image

Постер сурталчилгааны материал бэлтгэх зөвлөмж

Image

Орчин үeийн маркeтингийн чиг хандлага, Хямралын үeийн оновчтой бодлого

Image

Brainfluence номноос

Image

Шүүгч нар авлига авдаг уу? Тийм

Image

Ажлын байран дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын судалгаа-2020

Image

Аксиом нийтлэл

Image

Зулзаган улстөрч нарт өгөх маркетингийн зургаан зөвлөгөө

Image

КОВИДОНОМИКСИЙН ЗААЖ БУЙ ЗУРГААН БИЗНЕС СУРГАМЖ

Image

Улс төрөө орхиод эдийн засаг дээрээ эр зориг гаргаач гэж гишүүдээс гуймаар байна.

Image

COVID-19 цар тахлын үеийн хүний нөөцийн удирдлагын сорилт, туршлага сургамжууд

Манай сургалтууд

Цааш үзэх

Манай харилцагчид