card
/

Салбар салбарын мэргэжилтэн багш нар

О.Алтанцаг

О.Алтанцаг

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Батсүх

Ц.Батсүх

"Аксиом Инк" ХХК-ийн зөвлөх багш

Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D), профессор
"СЭЗИС" -ийн Экономиксийн тэнхимийн профессор.
"Монгол банк" Мөнгөний бодолгын хорооны орон тооны бус гишүүн.

Б.Баярмагнай

Б.Баярмагнай

"Аксиом Инк" ХХК-ийн сургагч багш

Бэлтгэл хошууч, Генерал.

Ц.Булган

Ц.Булган

"Аксон Нейролаб" -ийн судалгааны төвийн захирал. "Аксиом Инк" -ийн сургалт эрхэлсэн захирал.

"СЭЗИС"-ийн бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш

Б.Бумбардай

Б.Бумбардай

"Аксиом Инк" ХХК-ийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Гэрэлмаа

Д.Гэрэлмаа

"Аксиом Инк" ХХК-ийн зөвлөх багш

Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D), профессор
"СЭЗИС" -ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн профессор.
"Говь ХК" -ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга.

Д.Дархижав

Д.Дархижав

"Аксон Нейролаб"-ХХК ийн гүйцэтгэх захирал

Б.Дэлгэрсайхан

Б.Дэлгэрсайхан

"Аксиом Инк"-ХХК ийн сургагч багш

СЭЗИС -ийн Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн ахлах багш.

Ж.Дэлгэрсайхан

Ж.Дэлгэрсайхан

"Аксиом Инк" ХХК-ийн зөвлөх багш

"СЭЗИС" -ийн Санхүүгийн удирдлагын тэнхийн Дэд профессор.

О.Зэсэмдорж

О.Зэсэмдорж

"Аксон Нейролаб" ХХК -ийн Шинжлэх ухаан эрхэлсэн захирал

"АШУИС"-ийн Био-Анагаах Их сургуулийн эмгэг бүтэц үйл судлалын тэнхимийн багш.

С.Ишцэдэн

С.Ишцэдэн

"Аксиом Инк" ХХК -ийн зөвлөх багш

"СЭЗИС"-ийн зөвлөх багш.

Б.Нандин-Эрдэнэ

Б.Нандин-Эрдэнэ

"Аксиом Инк" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш.
"Говь" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Эрсдэл, аудитын хорооны дарга.

Г.Нарантунгалаг

Г.Нарантунгалаг

"Аксиом Инк" -ийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал.

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш.

Б.Пүрэвдорж

Б.Пүрэвдорж

"Аксиом Инк"-ийн сургагч багш

"СЭЗИС"-ийн Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхимийн ахлах багш.

С.Сайн-Од

С.Сайн-Од

"Аксиом Инк"-ХХК ийн сургагч багш, ахлах судлаач

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш.

Ц.Тамир

Ц.Тамир

"Аксиом Инк" ХХК -ийн сургагч багш

"Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн үндэсний төв" -ийн үсгэн байгуулагч.

Т.Төгөлдөр

Т.Төгөлдөр

"Аксиом Инк"-ХХК ийн төслийн менежер

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш.

Ц.Эгиймаа

Ц.Эгиймаа

"Аксиом Инк" ХХК-ийн сургагч багш

Ш.Эрдэнэбуян

Ш.Эрдэнэбуян

"Аксиом Инк" ХХК-ийн зөвлөх багш

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн Дэд профессор.

Л.Эрхэмбаяр

Л.Эрхэмбаяр

"Аксиом Инк" ХХК-ийн сургагч багш

"СЭЗИС"-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш.

Он цагийн хэлхээс

 • 2014-03-01

  СЭЗИС-ийн AiD зөвлөх баг гэсэн зохион байгуулалтанд орж “Мобиком" комрпорацийн 175 удирдах ажилтныг хамруулан “Хувь хүний хөгжил, Удирдлагын манлайлал” анхны сургалтаа зохион байгуулсан.

 • 2017-03-01

  "Аксиом Инк" ХХК нэртэйгээр Б.Нандин-Эрдэнэ, Г.Нарантунгалаг, Ц.Булган, Д.Гэрэлмаа, Т.Төгөлдөр нар үүсгэн байгуулж анхны ажилтнуудаар Б.Бумбардай, Д.Дархижав нар оров

 • 2017-04-12

  Монголын Архитекторчдын эвлэлийн байран дахь анхны оффисдоо нүүж орсон.

 • 2019-03-11

  СЭЗИС-тай хамтран хүний зан төлөв, нейро маркетингийн судалгаа явуулах "Аксон Нейролаб" охин компанийг үүсгэн байгуулав.

 • 2019-04-09

  СЭЗИС-ийн B байранд зан төлвийн судалгааны лаборатори, оффисийг ашиглалтанд оруулав.